Připravujeme 13. seminář HKVŠ

13. seminář z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol proběhne ve dnech 3.-4. května 2012 opět v prostorách Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči. Hlavním tématem letošního semináře bude kvalita a lidské zdroje v terciárním vzdělávání.

Těšíme se na Vaši účast.