Zahraniční host

Na 13. semináři HKVŠ vystoupí i Dr. Monika Steinel,  která je projektovou vedoucí Evropské asociace univerzit a podílí se na projektu Autonomy Scorecard, jehož cílem je zmapovat a porovnat autonomie a odpovědnosti jednotlivých univerzit v evropských systémech terciárního vzdělávání.

Svůj konferenční příspěvek věnovala právě tématu autonomie univerzit v Evropě.