Hlavní téma semináře – institucionální akreditace

Hlavním tématem letošního ročníku semináře bude představení a diskuse zahraniční praxe v institucionálních akreditacích, a to z Polska a Chorvatska. Pozornost bude věnována i připravovaným změnám akreditací v ČR a diskusi praktických zkušeností s nastavováním systému kvality na tuzemských VŠ.