Novinky z připravovaného programu

Těšit se můžete rovněž na prezentaci výzkumu Masové vysoké školství v institucionálním kontextu: etnografie vysokoškolských kateder v České republice, který se zaměřil na proměny českého vysokého školství v konkrétních aktivitách vysokoškolských kateder – tj. ve výuce, studiu, výzkumu a předávání a přenosu znalostí.

Detailní program bude upřesněn.