Tématické zaměření semináře

Hlavním tématem letošního ročníku bude výuka a učení se na vysokých školách a jejich institucionální podpora. Představit své zkušenosti přislíbili hosté ze dvou zahraničních univerzit, jež se této problematice dlouhodobě věnují. Jedná se o University of Glasgow (Learning and Teaching Centre) a University of Bath (Learning & Teaching Enhancement Office).

Detailní program dále bude upřesněn.