Tematické zaměření semináře

Hlavním tématem již 16. ročníku semináře Hodnocení kvality vysokých škol se stane problematika vstupu na vysokou školu.

Kromě přijímacího řízení bychom chtěli nabídnout pohled na nastupující generaci vysokoškolských studentů a rovněž se věnovat otázkám studijní neúspěšnosti.

Detailní program semináře bude dále upřesněn. Více informací o tématickém zaměření naleznete zde.

Těšíme se na setkání v Telči!