pozvánka na seminář

Masarykova univerzita

pořádá ve dnech 2.–3. 5. 2013
v prostorách Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči

14. seminář z cyklu

Hodnocení kvality vysokých škol

s názvem

Vnitřní systém zajišťování kvality na VŠ

novinky a aktuality