Program

Čtvrtek 2. 5. 2013

12:00 – 13:00  Registrace účastníků

 

13:00 – 13:10  Zahájení semináře – Mikuláš Bek

13:10 – 15:00  Blok 1: Zajišťování kvality na VŠ a systém akreditací v ČR

(moderuje Mikuláš Bek)

■      Vývoj politiky zajišťování kvality ve vysokém školství

Jiří Nantl

■      Diskuse

■      Dílčí výsledky a zkušenosti z řešení IPN Kvalita v oblasti vzdělávání

Lenka Valová, Jana Coufalová

■      Diskuse

15:00 – 15:30 Přestávka, občerstvení

 

15:30 – 19:00 Blok 2: Zahraniční praxe v oblasti institucionálních akreditací

(moderuje Petr Černikovský)

■      Managing Institutional Accreditation in Poland

Mieczyslaw W. Socha

■      Discussion

17:00 – 17:15 Přestávka

■      Re-accreditation of Higher Education Institutions in Croatia

Vesna Dodiković – Jurković

■      Discussion

 

19:00 – 23:00 Společenský večer

 

Pátek 3. 5. 2013

9:00 – 12:00 Blok 3: Zkušenosti VŠ s vytvářením vnitřního systému kvality

(moderuje Iva Málková)

■     Vnitřní hodnocení činností na Univerzitě Karlově

Věra Šťastná, Miroslav Jašurek

■      Diskuse

■     Vnitřní systém sledování kvality na Masarykově univerzitě

Soňa Nantlová

■      Diskuse

10:15 – 10:30  Přestávka

■     Zajišťování kvality systému řízení na VUT v Brně

Alois Fiala, Aleš Nosek

■      Diskuse

■     Management kvality na VŠB-TU Ostrava

Milan Hutyra

■      Diskuse

■     Cesty ke komplexnímu zajišťování kvality – případová studie ze Západočeské univerzity v Plzni

František Ježek, Ivana Mazínová

■      Diskuse

12:00 – 12:10 Závěr semináře

12:10 – 13:00 Občerstvení