Garanti

Programový výbor semináře:
předseda programového výboru – Mgr. Jiří Nantl, LL.M.
zástupce MU – prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
zástupce ČKR – prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.
zástupce RVŠ –  Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.
zástupce CSVŠ – Ing. Helena Šebková, CSc.
zástupce SSVŠ – Ing. Michal Karpíšek

 

Odborní garanti semináře:
Mgr. Soňa Nantlová (MU)
Ing. Helena Šebková, CSc. (CSVŠ)
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (RVŠ)

 

Organizační výbor semináře:
Ing. Šárka Hrabinová (MU)
Mgr. Ondřej Hofírek (MU)
Bc. Sabina Coufalová (MU)