Program

Čtvrtek 17. 4. 2014

12:00 – 13:00  Registrace účastníků

13:00 – 13:15  Zahájení semináře (Ladislav Rabušic, prorektor pro akademické záležitosti MU)

13:15 – 14:30  Blok 1: Uvedení do tématu kvality výuky v kontextu vzdělávací politiky (moderuje Ladislav Rabušic)

14:30 – 15:00 Přestávka, občerstvení

15:00 – 17:00 Blok 2: Podpora výuky a učení se na vysokých školách v zahraničí (moderuje Jiří Nantl)

17:00 – 17:30 Přestávka

17:30 – 18:30 Blok 3: Podpora výuky a učení se na vysokých školách v ČR
(moderuje Soňa Nantlová)

19:00 – 23:00 Společenský večer

Pátek 18. 4. 2014

9:00 – 10:20 Blok 4: Institucionální opatření k podpoře výuky a učení se (moderuje Helena Šebková)

10:20 – 10:50 Přestávka

10:50 – 12:10 Blok 5: Zajišťování kvality v evropském kontextu
(moderuje Eva Mϋnsterová)

 

12:10 – 12:30 Zakončení semináře, občerstvení

 

Odkazy na další zajímavé dokumenty diskutované v průběhu semináře: