pozvánka na seminář

Masarykova univerzita ve spolupráci s

Českou konferencí rektorů, Radou vysokých škol
a Centrem pro studium vysokého školství

pořádají ve dnech 11.–12. 2. 2010
v prostorách Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně

11. seminář z cyklu

Hodnocení kvality vysokých škol

s názvem

Současné trendy v hodnocení kvality