O semináři

Seminář s názvem „Současné trendy v hodnocení kvality“ se zaměří na dvě aktuální témata. Prvním z nich je hodnocení kvality studijních programů a využívání „výstupů z učení“, druhým oblast institucionálního výzkumu a strategického plánování vysokých škol. Obě témata byla vybrána s ohledem na jejich aktuálnost – celoevropský trend směrem k posilování důrazu na výsledky vzdělávání vyjádřené prostřednictvím kompetencí absolventů a přípravu dlouhodobých záměrů vysokých škol pro nadcházející období.

Forma semináře byla oproti minulým ročníkům mírně inovována na jednodenní seminář, kterému bude předcházet společenské setkání v předvečer jeho konání.

Hlavní program semináře bude rozdělen na úvodní část a dva tématické bloky, v nichž vystoupí významní domácí i zahraniční hosté. Poté se účastníci dle svého zájmu rozdělí do užších paralelních tématických skupin, které se zaměří zejména na zkušenosti z vysokých škol či jiných institucí.