Kontakty

konferenční adresa:

info@hkvs.muni.cz

kontakty na garanty:

Mgr. Soňa Basovníková
basovnikova@rect.muni.cz

Ing. Peter Mokrička
mokricka@econ.muni.cz