Program

Čtvrtek 11. 2. 2010

19:00 – 21:00 společenský večer

Pátek 12. 2. 2010

8:00 – 9:00 registrace účastníků

9:00 – 10:15 Úvodní blok semináře (moderuje Helena Šebková)

10:15 – 10:30 přestávka

10:30 – 12:00 Blok I – „Od obsahu ke kompetencím“ (moderuje Jiří Nantl)

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 14:00 tématické skupiny k Bloku I

14:00 – 14:30 přestávka

14:30 – 16:00 Blok II – „Od dat ke strategii“ (moderuje Soňa Basovníková)

16:00 – 17:00 tématické skupiny k Bloku II

17:00 – 17:30 závěr konference – panel expertů

  • Michal Karpíšek, viceprezident EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education)
  • Jiří Mareš, předseda pracovní skupiny pro výchovu a vzdělávání projektu Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání
  • Jan Slovák, expert projektu Reforma terciárního vzdělávání

(moderuje a závěrečným slovem seminář uzavírá Jiří Nantl, předseda programového výboru)