pozvánka na seminář

Masarykova univerzita ve spolupráci s

Českou konferencí rektorů, Radou vysokých škol
a Centrem pro studium vysokého školství

pořádají ve dnech 28.–29. 4. 2011
v prostorách Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči

12. seminář z cyklu

Hodnocení kvality vysokých škol

s názvem

Cesty k diverzifikaci vysokého školství