Garanti

Odborní garanti semináře:

 • Mgr. Soňa Nantlová (MU)
 • Ing. Helena Šebková, CSc. (CSVŠ)
 • Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (RVŠ/VUT)

Programový výbor semináře:

 • Mgr. Jiří Nantl, LL.M. (MŠMT/předseda programového výboru)
 • prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. (ČKR/VFU)
 • Dr. Bohuslava Šenkýřová (ČKR/VŠFS)
 • Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (RVŠ/VUT)
 • RNDr. Alena Chvátalová, PhD. (UJEP)
 • Ing. Helena Šebková, CSc. (CSVŠ)
 • PhDr. Jiří Smrčka, PhD. (MŠMT – AK)
 • Ing. Michal Karpíšek (SSVŠ)

Organizační garant semináře: Ing. Peter Mokrička (MU)