Program

Čtvrtek 28. 4. 2011

12:00 – 13:00 Registrace účastníků

13:00 – 13:15 Zahájení semináře (Mikuláš Bek, prorektor pro strategii a vnější vztahy MU)

13:15 – 14:30 Úvodní blok semináře: Co je nového v oblasti sledování kvality?

14:30 – 15:00 přestávka

15:00 – 16:30 Blok 1a: Diverzifikace vysokých škol a pojem kvality ve vztahu k poslání vysoké školy – evropský rozměr

16:30 -17:00 přestávka

17:00 – 18:30 Blok 1b: Diverzifikace vysokých škol a pojem kvality ve vztahu k poslání vysoké školy – národní rozměr

19:00 – 22:00 společenský večer

Pátek 29. 4. 2011

9:00 – 10:30 Blok 2a: Nové oblasti sledování kvality – zabezpečování kvality ve spolupráci se zahraniční VŠ

10:30 – 11:00 přestávka

11:00 -12:00 Blok 2b: Nové oblasti sledování kvality – péče o mimořádně nadané studenty

12:00 – 12:15 závěr konference