Garanti

Odborní garanti semináře:
Mgr. Soňa Nantlová (MU)
Ing. Helena Šebková, CSc. (CSVŠ)
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (RVŠ/VUT)

Programový výbor semináře:
zástupce MŠMT – Mgr. Jiří Nantl, LL.M. (předseda programového výboru)
zástupce ČKR za VVŠ – prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.
zástupce ČKR za SVŠ – Dr. Bohuslava Šenkýřová
zástupce RVŠ –  Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.
zástupce UJEP – RNDr. Alena Chvátalová, PhD.
zástupce CSVŠ – Ing. Helena Šebková, CSc.
zástupce SSVŠ – Ing. Michal Karpíšek

Organizační výbor semináře:
Ing. Peter Mokrička, Masarykova univerzita
Ing. Bc. Šárka Hrabinová, Masarykova univerzita
Mgr. Ondřej Hofírek, Masarykova univerzita