Novinky a aktuality

 • Zahraniční host

  Na 13. semináři HKVŠ vystoupí i Dr. Monika Steinel,  která je projektovou vedoucí Evropské asociace univerzit a podílí se na projektu Autonomy Scorecard, jehož cílem je zmapovat a porovnat autonomie a odpovědnosti jednotlivých univerzit v evropských systémech terciárního vzdělávání.

  Svůj konferenční příspěvek věnovala právě tématu autonomie univerzit v Evropě.

 • Registrace byla uzavřena

  Registrace na 13. seminář Hodnocení kvality vysokých škol byla uzavřena. Tešíme se na viděnou v Telči.

 • Program 13. semináře byl zveřejněn

  Program 13. semináře je ke shlédnutí zde. Čeká nás celkem deset příspěvků ve třech tématických blocích – Co je nového v oblasti sledování kvality?, Zajišťování kvality lidských zdrojů ve vysokém školství a Pohled k sousedům– zajišťování kvality na Slovensku a v Boloňském procesu.

 • Připravujeme 13. seminář HKVŠ

  13. seminář z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol proběhne ve dnech 3.-4. května 2012 opět v prostorách Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči. Hlavním tématem letošního semináře bude kvalita a lidské zdroje v terciárním vzdělávání.

  Těšíme se na Vaši účast.