Garanti

Programový výbor semináře:

  • doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (zástupce ČKR)
  • prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (zástupce MU)
  • Ing. Helena Šebková, CSc. (zástupkyně CSVŠ)
  • Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (zástupkyně RVŠ)
  • Ing. Michal Karpíšek (zástupce SSVŠ)
  • Mgr. Jiří Nantl, LL.M. (předseda programového výboru)

Odborní garanti semináře:

  • Mgr. Soňa Nantlová (MU)
  • Ing. Helena Šebková, CSc. (CSVŠ)
  • Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (RVŠ)