Společenský večer

Společenský večer včetně slavnostního rautu bude připraven pro účastníky semináře v prostorách historického přednáškového sálu Univerzitního centra Telč s původní valenou klenbou z poloviny 17. století.

photo_aula

K poslechu zahraje jazzový klavírista Miroslav Hanák.