Garanti

Programový výbor semináře:

 • doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (zástupce ČKR)
 • Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (zástupce MU)
 • JUDr. Ivan Barančík, Ph.D. (zástupce NAÚ)
 • Ing. Michal Karpíšek (zástupce EURASHE)
 • Mgr. Jiří Nantl, LL.M. (předseda programového výboru)
 • Mgr. Karel Šima, Ph.D.  (zástupkyně CSVŠ)
 • doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. (zástupkyně RVŠ)

Odborní garanti semináře:

 • Mgr. Petr Černikovský (MU)
 • Mgr. Ing. Kateřina Švestková, Ph.D. (MU)
 • Mgr. Jakub Vykydal (MU)
 • Mgr. Donika Zůbková (MU)