O semináři

Srdečně Vás zveme na 18. ročník semináře Hodnocení kvality vysokých škol s podtitulem Studijní programy v měnících se podmínkách.

V oblasti tematického zaměření semináře využíváme potenciál, který s sebou přineslo přijetí novely vysokoškolského zákona. České vysoké školy přistupují ke změně struktury studijní nabídky, což přináší možnost nastavit celý systém ve zcela jiné podobě. S ohledem na to se vynořila nová témata, která je třeba brát v potaz. Jedním z nich jsou standardy kvality studijních programů a s nimi související role garantů studijních programů. Řada otázek je rovněž stále pokládána s ohledem na nově vzniklý Národní akreditační úřad. Dílčí, avšak neméně významnou, se jeví problematika dvouoborových a kombinovaných studijních programů.

Tematické bloky semináře přinesou nejen náhled na aktuální situaci v oblasti nabídky studijních programů, ale také inspiraci v podobě zahraničních zkušeností v této sféře. Jádrem celého semináře bude vzájemné sdílení zkušeností zástupců českých vysokých škol s ohledem na přípravu reformy studijních programů a představu o podobě rýsujícího se systému hodnocení kvality studijních programů.

 

Cílová skupina semináře: Všichni, kdo se věnují tematice kvality vysokých škol, zejména členové vedení univerzit, administrativní pracovníci, zabývající se zajišťováním a rozvojem kvality či strategickým řízením, výzkumníci na poli vzdělávací politiky či pedagogiky.