Společenský večer

Společenský večer včetně slavnostního rautu bude připraven pro účastníky semináře v prostorách historického přednáškového sálu Univerzitního centra Telč s původní valenou klenbou z poloviny 17. století. Těšit se můžete na doprovodný program v podobě cimbálové kapely.

photo_aula