Program

Čtvrtek 4. 5. 2017

12:00 – 13:00  Registrace účastníků, Zámek Telč

13:00 – 13:20  Zahájení semináře

 • Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity
 • Robert Plaga, náměstek pro vysoké školství a výzkum, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Záznam zde

Blok 1: Proměny studijních programů v souvislosti s novou legislativou
13:20 – 14:45, Zámek Telč

14:45 – 15:15 Přestávka

Blok 2: Přístupy k tvorbě a hodnocení studijních programů na českých vysokých školách – panelová diskuse
15:15 – 16:30, Zámek Telč

 • Mikuláš Bek, Masarykova univerzita
 • Radka Wildová, Univerzita Karlova
 • Vít Zouhar, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Zdeněk Bělohlav, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

16:30 – 17:00 Přestávka

Blok 3: Zahraniční zkušenosti s proměnami studijních programů
17:00 -18:30, Zámek Telč

19:00 – 23:00 Společenský večer, Univerzitní centrum Telč, Historický sál P1

 

Pátek 5. 5. 2017

(dopoledne paralelní bloky)

Blok 4A: Zkušenosti českých vysokých škol se zahraničním hodnocením

9:00 – 10:15, Univerzitní centrum Telč, učebna P2

Blok 4B: Specifika profesně zaměřených studijních programů

9:00 – 10:15, Univerzitní centrum Telč, učebna U16

10:15 – 10:30 Přestávka

 

Blok 5A: Perspektiva studujících – panelová diskuse
10:30 – 11:45, Univerzitní centrum Telč, učebna P2

 • Diskuse
 • Záznam zde

Blok 5B: Práce s výstupy z učení a kvalifikačními rámci – panelová diskuse
10:30 – 11:45, Univerzitní centrum Telč, učebna U16

 • Tomáš Fliegl, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Vojtěch Tomášek, Univerzita Karlova
 • Radko Rajmon, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Diskuse
 • Záznam zde

11:45 – 12:00 Přestávka

 

Blok 6: Výzkum akademických pracovníků

12:00 – 12:45, , Univerzitní centrum Telč, Historický sál P1

 • Diskuse
 • Záznam zde

12:30 – 13:00 Zakončení semináře, občerstvení