Program

Fotogalerie

ČTVRTEK 25. 5.
RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

12:00–13:00

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

13:00–13:15

ZAHÁJENÍ KONFERENCE
 • Michal Bulant, Masarykova univerzita

13:15–14:45

RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ V KONTEXTU VNITŘNÍHO SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH - panelová diskuse

Rady pro vnitřní hodnocení představují jeden z klíčových orgánů českých vysokých škol, který plní nejen svou roli definovanou Zákonem o vysokých školách a dále pak jednotlivými vnitřními předpisy, ale také na dané vysoké škole významně přispívá k celkovému rozvoji kultury kvality. Konkrétní nastavení a fungování rad pro vnitřní hodnocení se však u jednotlivých vysokých škol vyvíjelo různým způsobem. Členové rad pro vnitřní hodnocení různých vysokých škol představí svou praxi – od praktických aspektů přes koncepční otázky až po vnímání rady v rámci vnitřního prostředí vlastní vysoké školy.

Moderátor: Petr Černikovský

 • Petr Kopecký, Ostravská univerzita
 • Ladislav Rabušic, Masarykova univerzita
 • Tomáš Machula, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Petr Hájek, České vysoké učení technické v Praze
 • Ingeborg Radok Žádná, Akademie múzických umění v Praze

Videozáznam

Prezentace

14:45–15:15

Přestávka

15:15–16:30

ROLE STUDUJÍCÍCH VE VNITŘNÍM SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY - panelová diskuse

Studující vstupují do procesů zajišťování a hodnocení kvality vzdělávání na vysokých školách v různých rolích a z různých úrovní. Mají své zastoupení v akademických senátech, jsou součástí rad pro vnitřní hodnocení, mnohdy se podílejí na fungování studijních programů z pozice členů programových rad. Panelová diskuze poskytne formou sdílení zkušeností konkrétních studujících náhled na jejich zapojení do vnitřních systémů zajišťování kvality konkrétních vysokých škol.

Moderátorka: Natália Antalová

 • Michal Říha, Univerzita Karlova
 • Michal Farník, České vysoké učení technické v Praze
 • Bálint Lovász, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
 • Anna Kruljacová, Vysoké učení technické v Brně
 • Martin Haváček, VŠB-Technická univerzita Ostrava

Videozáznam

Prezentace

 

16:30 - 17:00

 

Přestávka

17:00–18:30

SYSTÉMOVÁ MOTIVACE AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PRO PEDAGOGICKÝ ROZVOJ A KVALITU VÝUKY

Základní předpoklady pro rozvoj kvality výuky a učení na vysokých školách jsou čas, motivace a kompetence akademických pracovníků, kteří učení studentů podporují. Tento blok se bude věnovat otázce, jaké existují na vysokých školách motivátory či pobídky pro to, aby akademici a akademičky věnovali čas a energii rozvoji svých pedagogických kompetencí a rozvoji své výuky. NAÚ považuje zajištění adekvátních motivátorů a pobídek za součást široce definované kvality vysokých škol a pokládá proto za klíčové věnovat se této otázce i v rámci externího zajišťování kvality.

Moderátor: Tomáš Fliegl

 • Robert Plaga, Národní akreditační úřad
 • Ondřej Mocek, Mendelova univerzita v Brně
 • Vojtěch Tomášek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Videozáznam

Prezentace

Večerní program

19:00–23:00

SPOLEČENSKÝ VEČER

Společenský večer včetně slavnostního rautu bude připraven pro účastníky konference v prostorách historického přednáškového sálu a kavárny Univerzitního centra Telč. Těšit se můžete také na doprovodný hudební program.

Bez popisku
PÁTEK 26. 5.
KVALITA VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

9:00–10:30

DISTANČNÍ ZPŮSOBY VZDĚLÁVÁNÍ - panelová diskuse

Úvodem diskusního panelu budou stručně představeny výstupy centralizovaných rozvojových projektů cílených v minulých letech na téma nastavení standardů distančního způsobu výuky. V návaznosti na to budou panelisté diskutovat rámec, implementaci, zajišťování a vyhodnocování kvality a nejbližší vhodné kroky (na úrovni vysokých škol, NAÚ, legislativy), nezbytné k úspěšnému rozvoji distančních forem vzdělávání.

Moderátor: Jan Beseda

 • Tomáš Fliegl, Národní akreditační úřad
 • Lucie Rohlíková, Západočeská univerzita v Plzni
 • Lubomír Beníček, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Lenka Kauerová, VŠB - Technická univerzita Ostrava
 • Dušan Chlapek, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Jakub Homolka, Univerzita Karlova

Videozáznam

Prezentace 1

Prezentace 2

10:30–11:00

Přestávka

11:00–12:30

IT PODPORA VNITŘNÍHO SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

Informační systémy pro hodnocení akademických pracovníků na vysokých školách se využívají také ve vztahu ke schvalování a hodnocení studijních programů. Příspěvek představí konkrétní systémy pro hodnocení a tvorbu studijních programů a další nástroje zajišťování a hodnocení kvality včetně příkladů dobré praxe.

Moderátor: Vít Zouhar

 • Michal Bulant, Masarykova univerzita
 • Hana Marešová, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Milan Večerka, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Ondřej Prusek, Univerzita Pardubice
 • Daniela Jobertová, Akademie múzických umění v Praze

Videozáznam

Prezentace 1

Prezentace 2

Prezentace 3

Prezentace 4

Prezentace 5

12:30–12:45

ZAKONČENÍ KONFERENCE

 

Jak najít místo konání?

Mapa

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info