Konference Hodnocení kvality vysokých škol

O konferenci

Konference Hodnocení kvality vysokých škol dlouhodobě rozvíjí aktuální témata související se zajišťováním a zlepšováním kvality českého vysokého školství.

Studentské práce tvoří integrální součást vysokoškolského studia ve většině studijních programů, i když jejich role, význam a podoba se v jednotlivých oblastech a stupních vzdělávání liší. Univerzalizace vysokého školství spolu s rozvojem technologických možností a změnami chování ve věkových kohortách studentů nastupujících na vysoké školy přitom v posledních letech přináší pro oblast akademického psaní nové nástrahy, výzvy i možnosti.

S tím se dostává do popředí stále větší důraz kladený na akademickou etiku a prevenci plagiátorství. 21. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol se tak bude soustředit právě na toto aktuální téma.

Garanti konference

  • Mgr. Petr Černikovský (MUNI)
  • Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (MENDELU)
  • Ing. Jan Mach, Ph.D. (VŠE)
  • MUDr. Josef Fontana (UK)
  • PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (UK/MU)

„Srdečně Vás zveme na 21. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol s podtitulem Akademická etika a prevence plagiátorství.“

Organizátoři HKVŠ