Konference Hodnocení kvality vysokých škol

O konferenci

Konference Hodnocení kvality vysokých škol dlouhodobě rozvíjí aktuální témata související se zajišťováním a zlepšováním kvality českého vysokého školství.

Hlavním tématem letošní konference je péče o ověřování znalostí, dovedností a způsobilostí studentů, které jsme si zvykli říkat „zkoušení“ a kterou pokládáme za významnou součást zajišťování kvality vysokých škol. Vycházíme přitom z předpokladu, že rozsah, obsah i forma zkoušení mají zásadní vliv na to, co a jak se studenti učí. Podle některých zahraničních výzkumů dokonce podoba zkoušení ovlivňuje chování studentů podstatněji než vlastní výuka.

Zkoumání vzájemných vztahů mezi výukou, učením se, zkoušením a kvalitou vzdělávání se stalo poměrně samozřejmou součástí debat o budoucnosti nižších stupňů školství, které se vedle angažovaného zapojení přímých aktérů mohou opírat také o rostoucí objem empirických dat a teoretické literatury. V diskuzích o vysokoškolské politice však obdobné podněty zatím nacházejí jen okrajové ohlasy, přičemž v českém prostředí na rozdíl řady jiných zemí prakticky neexistuje ani soustavnější pedagogický výzkum, který by se účelnosti, efektivitě a férovosti různých forem ověřování výsledků učení na vysokých školách věnoval.

Na tuzemských školách stále převažují tradiční formy zkoušení založené na individuální, příp. komisionální ústní zkoušce, která má kořeny již v rakousko-uherské školské v tradici. V praxi současného českého vysokého školství samozřejmě existují i příklady úspěšných alternativ k tradičně pojatému zkoušení - ty se však jen zřídka stávají předmětem důkladnější reflexe na institucionální nebo systémové úrovni. Konferenci jsme se proto rozhodli využít nejen k prvnímu přiblížení k tématu “zkoušení” z teoretické a institucionální perspektivy, ale také jako platformu pro představení vybraných lokálních praxí. Jaké zkušenosti mají vysoké školy s alternativními modely ověřování výsledků učení, jakými jsou třeba studentská portfolia, skupinové projekty či hodnocení peer-to-peer mezi studenty? Jakou jinou než tradiční podobu a funkci mohou mít státní zkoušky? A potřebujeme je vůbec? Jaké etické aspekty s sebou zkoušení nese? Které modely mohou fungovat v online prostředí a za jakých podmínek?

Těšit se můžete na panelové diskuze se zástupci vedení českých univerzit, představení výsledků aktuálních projektů, ale i na zahraniční pohledy na problematiku ověřování výsledků učení.

Letošní ročník proběhne v hybridním režimu. Pokud se chcete přijet za námi podívat do Telče, zaregistrujte se co nejdříve, kapacita míst je omezena. Pro zájemce o on-line připojení zde zveřejníme před konferencí  odkazy do MS Teams. Registrace pro účastníky on-line není nutná.

Osobní účast na akci se bude řídit aktuálními pravidly dle platných vládních nařízení týkajících se COVID-19 a prezenční účastníci se při registraci budou prokazovat dle systému O-N-T: Očkování - prodělaná Nemoc - Test.

Garanti konference

  • Mgr. Petr Černikovský (MUNI)
  • Mgr. Karel Šima, Ph.D. (UK)
  • PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (UK/MU)

„Srdečně Vás zveme na 21. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol s podtitulem Dobrodružství evaluace, aneb zkoušení na vysokých školách“

Organizátoři HKVŠ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info