Konference Hodnocení kvality vysokých škol

O konferenci

Konference Hodnocení kvality vysokých škol dlouhodobě rozvíjí aktuální témata související se zajišťováním a zlepšováním kvality českého vysokého školství.

Požadavky na flexibilnější vzdělávání na vysokých školách nejsou nové, ale v posledních letech se staly stále aktuálnějšími. Demografické změny, zkušenosti z pandemie covid-19 a také změny na trhu práce přispěly k tomu, že termín „flexibilita“ prorostl do všech rovin vysokoškolského vzdělávání. Současně se ale sám stal velmi flexibilním, možná až natolik, že pro různé aktéry nyní představuje velmi různé obsahy.

Jak vnímají a přemýšlí nad flexibilitou svého studia a studijních cest samotní studující? Co znamená flexibilita pro vyučující na vysokých školách? Jakou podporu by studenti a vyučující potřebovali, aby co nejlépe využili dostupné možnosti a vyhnuli se přetížení a únavě? Jak si definují flexibilitu vysoké školy samotné a je jejich chápání v souladu s národní strategií v oblasti flexibility? Co flexibilně koncipované studijní programy znamenají pro zajištění kvality, včetně akreditace? Jak moc lze být flexibilní v inovacích studijních programů a ve vytváření bezpečného prostoru na vysokých školách?

Všechny tyto otázky budeme klást pozvaným hostům i přítomnému publiku s vědomím, že i když nenalezneme jednoznačné odpovědi, budeme mít možnost sdílet společné myšlenky a inspirovat se navzájem.

Letošní ročník proběhne pouze prezenčně. Pokud se chcete přijet za námi podívat do Telče, zaregistrujte se co nejdříve, kapacita míst je omezena. Pro ty z vás, kterým termín letošní konference nevyhovuje, budeme jednotlivé příspěvky opět natáčet a po skončení konference zavěsíme videa a prezentace řečníků na webové stránky konference.

Garanti konference

  • Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (MUNI)
  • PhDr. Tomáš Fliegl (NAU)
  • Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D. (MUNI)
  • Ing. Radim Ryška, Ph.D. (CSVŠ)
  • prof. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. (UPOL)

Organizační výbor

  • Mgr. Karel Šíma, Ph.D. (UK)
  • Mgr. Monika Šumberová, MBA (UO)
  • Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D (CSVŠ)
  • Mgr. Petr Černikovský (MŠMT)

„Srdečně Vás zveme na 24. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol s podtitulem Flexibilita vysokoškolského vzdělávání: Inspirace pro budoucnost.“

Organizátoři HKVŠ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info